Partner in prachtige projecten
Partner in prachtige projecten
De Greswarenfabriek | herbestemming van fabriek naar maatschappelijk

De Greswarenfabriek: herbestemming van fabriek naar maatschappelijk

Dit fotogenieke gebouw uit 1880 in Reuver is één van de oudste en grootste industriële gebouwen in Noord-Limburg. Het krijgt na jarenlang leeg te hebben gestaan een maatschappelijke functie en wordt hierbij gerenoveerd en gerestaureerd.

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) ontwikkeld het gebouw waarbij het gaat samenwerken met Rendiz, een maatschappelijke onderneming die zich richt op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperking.
In het gebouw wordt naast onderwijs een bibliotheek, sociaal restaurant en dagbesteding gevestigd. Leerlingen gaan hierbij praktijkonderwijs volgen in het bedrijfsleven en kunnen ervaring opdoen bij de horeca- en zorgactiviteiten van Rendiz.

Praject adviseert het College van Bestuur van SOML en locatiedirectie van de Gresfabriek in opdracht van RO groep. Opdracht is het bewaken van de positie van SOML m.b.t. het onderwijsconcept, kwaliteit van huisvesting, procesmatige aspecten en mogelijke risico’s.

(Foto's: Boei)
Meer foto’s van dit project zijn hier te vinden.

#herbestemmen #onderwijshuisvesting #maatschappelijkvastgoed #duurzaambouwen #monument