Partner in prachtige projecten
Partner in prachtige projecten

Hans Last

Praject = Hans Last

Met ruim 20 jaar ervaring in de bouwwereld ben ik vanuit mijn bouwkundige achtergrond en ervaring doorgegroeid naar mijn interessegebied project- en bouwmanagement. Ik ben doelgericht met oog voor de belangen van betrokkenen, vanuit een pragmatische en vasthoudende insteek.

Maatschappelijk
Het prettigst voel ik me in de context van een gebouw of project met maatschappelijk nut dat bijdraagt aan een duurzame toekomst. Het moet een plek zijn waar mensen graag verblijven.

Projectmanagement
Ik spreek de taal van de bouwwereld en ken de cultuur. Hiermee benader ik het samenspel van opdrachtgever, gebruikers, adviseurs en aannemer met een open en kritische blik. Voor mij is het de uitdaging om met deze partners door het proces van ontwerpen en bouwen te lopen, door goed te luisteren. Op basis van creatieve varianten en invalshoeken zoeken we samen naar de mooiste oplossingen.

Bouworganisatievormen
Organisatievormen in de bouw worden complexer, belangen groter en toekenning van risico’s aan de partij die ze het best kan managen belangrijker. Geïntegreerde contractvormen met oog voor duurzaamheid en exploitatiekosten zijn steeds vaker gemeengoed. Dit biedt veel kansen voor vernieuwing en het creëren van maximale waarde binnen een project.
Processen goed organiseren, beargumenteren en bewaken is mijn doel. Meer dan ooit draait het in de bouw om samenwerking, onder een realistische regie met een optimaal eindresultaat voor de opdrachtgever.

Een betrouwbare partner in prachtige projecten!